Klarien van Elburg - Coaching & Counselling


Wanneer counselling?

Voorkomen is beter dan genezen. In veel gevallen komen mensen in een vrij laat stadium. Ze zijn compleet overwoekerd door een jarenlang slepend probleem, wat alleen maar erger geworden is door onjuiste beslissingen. Natuurlijk kunnen die mensen ook geholpen worden. Daar zijn we voor. Als u in een eerder stadium langs komt, dan bespaart u ten eerste jarenlange zorgen, verdriet, pijn, angst, onzekerheid en ten tweede is het makkelijker om het probleem op te lossen. U bespaart dan op het aantal sessies en de moeite die u moet doen. Natuurlijk hoeft u niet voor elk wissewasje langs te komen, veel problemen lossen zich inderdaad vanzelf op en soms kan een kort counsellingsgesprek al voldoende zijn om u gerust te stellen.


Waarvoor helpt counselling?

Counselling kan u helpen bij emotionele problemen, stress, relatieproblemen, geen beslissing kunnen nemen, levensloop-, carrièreplanning, het vinden van een levensdoel, angsten, trauma's, fobieën, verwerking van verlies, eenzaamheid, ondersteuning bij zware, chronische en ongeneeslijke ziekten, ondersteuning voor de naasten van een patiënt, dwangmatig gedrag, stoppen met verslavingen, examenvrees, leermoeilijkheden, depressies, vage lichamelijke of geestelijke klachten, moeilijkheden met andere mensen, uw eigen weg leren vinden.

Bron: Academie voor Counselling en Coaching